Niektóre podstawowe procesy

Mimo że w chwili obecnej gaz ziemny jest wykorzystywany na tak dużą skalę, olbrzymie jego ilości giną bezpowrotnie uchodząc w powietrze. Nic więc dziwnego, że przemysł naftowy interesuje się możliwościami wykorzystania gazu ziemnego w jeszcze większym zakresie. Według Grossego i Ipatieffa łącznie ze wszystkich źródeł otrzymuje się rocznie 8,4 biliona metrów sześciennych etanu, 3,36 biliona metrów sześciennych propanu oraz 1,96 biliona metrów sześciennych butanu. Niektóre podstawowe procesy. Podstawowymi procesami przerobu ropy naftowej, dostarczającymi materiałów do produkcji kauczuków oraz żywic syntetycznych, są procesy krakowania olejów oraz węglowodorów gazowych. Krakowanie olejów. Proces ten polega na powolnej destylacji w wysokich temperaturach wyższych frakcji ropy naftowej, składającej się z węglowodorów o dużym ciężarze cząsteczkowym. W warunkach destylacji następuje termiczny rozpad tych węglowodorów na węglowodory o mniejszych cząsteczkach, wrzących w niższych temperaturach. Proces ten może być prowadzony pod wysokim ciśnieniem w fazie ciekłej albo w wysokich temperaturach w fazie gazowej. W obu wypadkach otrzymuje się duże ilości gazowych produktów składających się głównie z olefin oraz z pewnych ilości dwuolefin. [więcej w: szambo przepisy , mrówka starogard , olx zgierz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka starogard olx zgierz szambo przepisy