kauczuk naturalny

W wielu krajach zastosowanie gazu ziemnego do tych celów ma charakter bardziej lokalny. Inną gałęzią przemysłu opartą na gazie ziemnym jest produkcja sadzy gazowej. Sadzę otrzymuje się przez spalanie gazu ziemnego w specjalnych warunkach, Według danych statystycznych produkcja sadzy w r. 1941 wynosiła 228000 ton. W r. 1946, ze względu na duże zapotrzebowanie sadzy przez przemysł kauczuków syntetycznych, produkcja jej podniosła się do 555 000 ton. Duża część produkowanej sadzy jest zużywana przez przemysł gumowy do produkcji opon, którym sadza nadaje nadzwyczaj cenne własności. Ponieważ przemysł gumowy rozwinął się przede wszystkim dzięki produkcji opon, można zaryzykować twierdzenie, że pośrednio zawdzięcza on swój rozwój sadzy, a przez to i gazowi ziemnemu, który służy do jej produkcji. W chwili obecnej istnieją możliwości, aby gaz ziemny stał się surowcem do produkcji materiałów, które zastąpią kauczuk naturalny. Należy zaznaczyć, że sadza ma takie samo znaczenie dla kauczuków syntetycznych jak i dla kauczuku naturalnego. [podobne: szambo przepisy , mrówka starogard , olx zgierz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka starogard olx zgierz szambo przepisy