Ekstrakcja lepiszcza smolowego

Ekstrakcja lepiszcza smołowego W przypadku smołobetonu ekstrakcję lepiszcza smołowego przeprowadza się w sposób analogiczny przy użyciu CS2 lub benzenu. Po oddestylowaniu rozpuszczalnika ustala się zawartość lepiszcza z tym, że w obliczeniach należy uwzględnić zawartość wolnego węgla, który pozostaje na kruszywie po ekstrakcji lepiszcza. Poprawkę na wolny węgiel ustala się metodą przeprażania wyekstrahowanego kruszywa lub ustaloną drogą specjalnie przeprowadzonych badań.
Badanie kruszywa pozostałego po wyekstrahowaniu lepiszcza bitumicznego . Oznaczenie ciężaru objętościowego Po dokładnym przemieszaniu odważa się próbkę badanego kruszywa w ilości 450 -i- 500 g. Próbkę tę wsypuje się szufelką drobnymi porcjami do cylindra i ubija starannie stemplem. Przy wsypywaniu kruszywa należy uważać, aby nie nastąpiło odmieszanie się kruszywa, tj. aby ziarna drobniejsze nie oddzielały się od grubszych. Ilość materiału do badań należy tak dobierać, aby objętość kruszywa w cylindrze była mniejsza niż 200 cm. Po wsypaniu i ubiciu całej ilości mierzy się objętość ubitego kruszywa stemplem. Ciężar objętościowy kruszywa oblicza się ze wzoru: Ciężar kruszywa użytego do badań w g Ciężar objętościowy kruszywa = Jako wynik podaje się średnią z dwóch oznaczeń. [przypisy: mrówka stalowa wola gazetka, obróbka strumieniowo ścierna, hurtownia elektryczna piaseczno ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia elektryczna piaseczno mrówka stalowa wola gazetka obróbka strumieniowo ścierna