Zlacza pionowe

Złącza pionowe. Dla określenia najwłaściwszego kształtu spoiny w złączu prowadzone były badania przenikania wody przez złącze i to zarówno laboratoryjnie, jak i na poligonie. Widzimy, że załamanie profilu korzystnie wpływa na zdolność zatrzymywania wody. Szczególnie silnie na zatrzymywanie wody wpływa lokalne poszerzenie złącza, tzw. kanał dekompresji. Usytuowanie kanału dekompresji względem krawędzi zewnętrznej nie wpływa istotnie na ilość wody przedostającej się poza kanał. Ostre załamanie krawędzi poszerzenia wpływa wydatnie na zmniejszenie ilości wody przenikającej do wnętrza. Ogólnie można stwierdzić, że na głębokość większą niż 50 mm nie przenika więcej niż 20% wody napływającej do złącza. Rozwartość szczeliny złącza w granicach od 0,5 do 3 cm nie wpływa istotnie na ilość dostającej się do złącza wody pod warunkiem zapewnienia nie przewiewności złącza. Jako równorzędne rozwiązanie w stosunku do zastosowania kanału dekompresji uważa się ukształtowanie krawędzi bocznych styku w tzw. pralkę. Konieczne jest wykonanie pralki o powierzchniach możliwie gładkich. [przypisy: ogrodzenia z pustaka łupanego, szambo przepisy, kaloryczność gazu ziemnego ]

Powiązane tematy z artykułem: kaloryczność gazu ziemnego ogrodzenia z pustaka łupanego szambo przepisy