Zasadniczym sposobem przygotowania betonu i zaprawy jest mieszanie mechaniczne

Kruszywa grubego do zaprawy nie używa się, ponieważ zaprawę układa się cienkimi warstwami. Zasadniczym sposobem przygotowania betonu i zaprawy jest mieszanie mechaniczne. Mieszanie mechaniczne w mieszarkach wykazuje w porównaniu z mieszaniem 1) Czynną częścią składową betonu 2) Kruszywem ręcznym szereg zalet: znaczną oszczędność na sile roboczej, potanienie kosztów przygotowania, znaczne skrócenie czasu mieszania (z 15 -+- 20 min. do 1 -+- 2 min. ) zwiększenie jednolitości i jakości mieszaniny (wytrzymałość betonu przy mieszaniu mechanicznym jest wyższa o 20 -+- 40% niż wytrzymałość betonu przygotowanego -ręcznie). Powojenny Stalinowski Plan 5-letni odbudowy i rozwoju gospodarki narodowej ZSRR nakłada obowiązek na budowniczych doprowadzenia mechanizacji przy przygotowywaniu betonu do 95% i zapraw do 90%. [patrz też: żuraw warsztatowy, magnesy ferrytowe, obróbka miedzi ]

Powiązane tematy z artykułem: magnesy ferrytowe obróbka miedzi żuraw warsztatowy