weglowodory gazowe oraz koks

Według Dunstana, ze 100 litrów wysokowrzącej frakcji ropy naftowej otrzymuje się przez krakowanie około 60 litrów benzyny; pozostałość stanowią oleje cięższe, węglowodory gazowe oraz koks. Krakowanie węglowodorów gazowych (gazu ziemnego). W temperaturach wyższych węglowodory gazowe ulegają odwodornieniu, przy czym tworzą się olefiny. Węglowodory parafinowe mają skłonność do tworzenia prostych cząsteczek odpowiednich olefin, czasem niższych węglowodorów parafinowych oraz wodoru. Tak więc z wyjątkiem metanu, takie parafiny jak etan, propan n-butan i izobutan dają odpowiednio etylen, propylen oraz trzy izomeryczne butyleny. W temperaturze 400°C proces rozkładu trwa szereg godzin, lecz w temperaturze 8000C trwa on zaledwie kilka sekund, Na przebieg procesu wywiera wielki wpływ obecność takich katalizatorów, jak tlenek chromu, molibdenu i wanadu wraz z tlenkiem glinu lub magnezu, aktywowanym węglem, stopem cynku z chromem itp. Wszystkie te substancje umożliwiają prowadzenie procesu już w temperaturze 3500C według Grossego, Morella i Matvity . [hasła pokrewne: kocioł z zamkniętą komorą spalania , mrówka stalowa wola gazetka , mieszanina cementu piasku wody i kruszywa ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł z zamkniętą komorą spalania mieszanina cementu piasku wody i kruszywa mrówka stalowa wola gazetka