Uszczelnienie to przeprowadza sie zwykle kitami, przy czym moga to byc albo kity trwale plastyczne, albo elastyczne samowulkanizujace

Uszczelnienie to przeprowadza się zwykle kitami, przy czym mogą to być albo kity trwale plastyczne, albo elastyczne samowulkanizujące. Kity trwale plastyczne (olejowe – np. krajowy Olkit, polistyrenowe – np. krajowy Polkit, butylokauczukowe i inne) cechuje wydłużalność 25-40%. Dlatego też o niezawodności uszczelnienia takim kitem, oprócz czynników technologicznych (usunięcie kurzu z łączonych części), decyduje konstrukcja połączenia. Widzimy, że przy małym świetle spoiny s i ograniczonej odkształcalności kitu następuje jego przerwanie . Przy tym samym odkształceniu As, ale przy większym świetle spoiny przerwanie kitu nie może nastąpić. Konieczna jest więc zarówno pewna minimalna ilość kitu w spoinie, jak i zagwarantowanie jej minimalnej rozwartości. Dla ochrony kitu zarówno przed wpływami atmosferycznymi, jak i przed uszkodzeniami mechanicznymi, wskazane jest cofnięcie kitu względem lica ścian. Większe wgłębienie kitu nie zwiększając praktycznie pracochłonności pozwala uzyskać nieco większą niezawodność połączenia, ale konieczne jest, aby Smin = 20 mm. Spoiny pionowe w ścianach parteru, dla zabezpieczenia kitu przed wydłubywaniem przez dzieci, należy pokryć warstwą zaprawy cementowej (o grubości co najmniej 15 mm), umieszczając kit odpowiednio głębiej. [podobne: waga pręta fi 6, kocioł z zamkniętą komorą spalania, obróbka strumieniowo ścierna ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł z zamkniętą komorą spalania obróbka strumieniowo ścierna waga pręta fi 6