weglowodory gazowe oraz koks

Według Dunstana, ze 100 litrów wysokowrzącej frakcji ropy naftowej otrzymuje się przez krakowanie około 60 litrów benzyny; pozostałość stanowią oleje cięższe, węglowodory gazowe oraz koks. Krakowanie węglowodorów gazowych (gazu ziemnego). W temperaturach wyższych węglowodory gazowe ulegają odwodornieniu, przy czym tworzą się olefiny. Węglowodory parafinowe mają skłonność do tworzenia prostych cząsteczek odpowiednich olefin, czasem niższych węglowodorów parafinowych oraz wodoru. Tak więc z wyjątkiem metanu, takie parafiny jak etan, propan n-butan i izobutan dają odpowiednio etylen, propylen oraz trzy izomeryczne butyleny. Continue reading „weglowodory gazowe oraz koks”

Otrzymane olefiny

Zagadnienie odwodorniania gazowych parafin na odpowiednie olefiny jest podstawowym problemem w przemyśle naftowym. Zagadnienie przemiany gazowych olefin w ciekłe paliwo, które można stosować do •napędzania motorów, w ostatnich latach zostało rozwiązane na skalę techniczną przez zastosowanie procesów katalitycznych oraz czysto termicznych. Istnieją więc możliwości wykorzystania wszystkich gazowych parafin z wyjątkiem metanu. Olbrzymie ilości tych gazów możemy otrzymywać z gazu ziemnego, gazolmy, gazów towarzyszących ropie naftowej, z gazów powstających podczas krakowania oraz z gazu koksowniczego. Na drodze katalitycznego odwodorniania otrzymuje się Odpowiednie olefiny z etanu, propanu, n-butanu oraz izobutanu. Continue reading „Otrzymane olefiny”

Suche tynki sa juz powszechnie stosowane w Zwiazku Radzieckim

Przed ułożeniem płyty przycina się odpowiednio do wymiarów ścian i otworów okiennych lub drzwiowych. Cięcia wykonuje się za pomocą noża przy linii lub piłką ręczną o bardzo drobnym uzębieniu. Po nacięciu płyty obustronnie nożem można ją łatwo przełamać. Do wycinania otworów na okrągłe puszki instalacji elektrycznej służą specjalne wycinaki. Suche tynki są już powszechnie stosowane w Związku Radzieckim. Continue reading „Suche tynki sa juz powszechnie stosowane w Zwiazku Radzieckim”

Dzialanie zbiornika wodnego jest automatyczne

Działanie zbiornika wodnego jest automatyczne. Po ukończeniu załadowywania bęben betoniarki obraca się i stawia w takim położeniu, przy którym jego oś obrotu jest nachylona do pionu pod tym samym kątem – 40°, lecz z drugiej strony. Wyładunek gotowego betonu następuje przy położeniu bębna otworem w dół. Jako napęd użyty jest silnik elektryczny o mocy 5,2 kW, ustawiony na ramie betoniarki. Bęben betoniarki wprawiany jest w ruch przez silnik elektryczny za pomocą dwóch par walcowych i jednej pary stożkowych kół zębatych. Continue reading „Dzialanie zbiornika wodnego jest automatyczne”

NAWIERZCHNIE BETONOWE ORAZ INNE NAWIERZCHNIE O SPOIWIE CEMENTOWYM

NAWIERZCHNIE BETONOWE ORAZ INNE NAWIERZCHNIE O SPOIWIE CEMENTOWYM .
Nawierzchnie betonowe Nawierzchnie betonowe są to monolityczne nawierzchnie wykonane z masy betonowej dowożonej lub przygotowanej na miejscu robót, a następnie zagęszczonej po ułożeniu na drodze. Budowa nawierzchni betonowych w Polsce wyprzedziła budowę nawierzchni bitumicznych. W okresie międzywojennym- polska technika drogowa Opanowała całkowicie zarówno podstawy teoretyczne, jak też i technologię produkcji mas betonowych i ich kontrolę oraz technologię wykonania nawierzchni betonowych monolitycznych. Wykonane zostały dziesiątki kilometrów, które są eksploatowane do chwili obecnej z dobrym wynikiem. W okresie powojennym wiele większych tras drogowych również zostało zaopatrzonych w nawierzchnie betonowe, jednakże w latach ostatnich ich budowa została znacznie ograniczona. Continue reading „NAWIERZCHNIE BETONOWE ORAZ INNE NAWIERZCHNIE O SPOIWIE CEMENTOWYM”

Uszczelnienie to przeprowadza sie zwykle kitami, przy czym moga to byc albo kity trwale plastyczne, albo elastyczne samowulkanizujace

Uszczelnienie to przeprowadza się zwykle kitami, przy czym mogą to być albo kity trwale plastyczne, albo elastyczne samowulkanizujące. Kity trwale plastyczne (olejowe – np. krajowy Olkit, polistyrenowe – np. krajowy Polkit, butylokauczukowe i inne) cechuje wydłużalność 25-40%. Dlatego też o niezawodności uszczelnienia takim kitem, oprócz czynników technologicznych (usunięcie kurzu z łączonych części), decyduje konstrukcja połączenia. Continue reading „Uszczelnienie to przeprowadza sie zwykle kitami, przy czym moga to byc albo kity trwale plastyczne, albo elastyczne samowulkanizujace”

Architektura 21szego wieku : Centrum wystawowe Saemangum / poly.m.ur

Saemangum to nazwa świeżo odzyskanego obszaru na zachodnim wybrzeżu Korei przez firmę architektoniczno-urbanistyczną poly.m.ur.
Jest to najbardziej oczekiwany w kraju projekt rekultywacji z ostatnich lat i obiecuje ogromne nowe możliwości rozwoju kulturalnego w regionie.
Celem było stworzenie przestrzeni wystawowej dla uczczenia zakończenia prac oraz przedstawienie wizji i planów dotyczących tej nowej ziemi.
Koncepcja projektu została zainspirowana utraconym mieszkaniem błotnym w okolicy w wyniku rekultywacji.
Analogicznie do płaskiego błota, budynek został zaprojektowany jako żywe pole , które oddycha środowiskiem, programami i działaniami. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Centrum wystawowe Saemangum / poly.m.ur”

Nowoczesna architektura : Międzynarodowy port lotniczy Kuwejt / Foster + partnerzy

Dzięki uprzejmości Foster + Partners Kilka dni temu firma Foster + Partners ujawniła swoje plany dotyczące międzynarodowego portu lotniczego w Kuwejcie, projektu mającego na celu uzyskanie złotego statusu LEED dla terminalu pasażerskiego, który jest pierwszym tego rodzaju obiektem na świecie.
Reagujący na środowisko budynek jest osłonięty przed ostrymi promieniami słońca dzięki niesamowitemu dachowi, który zapewnia płynność i lekkość terminalu.
Jego projekt jest zakorzeniony w sensie miejsca, reagującym na klimat jednego z najgorętszych zamieszkałych środowisk na ziemi i inspirowanego przez lokalne formy i materiały.
wytłumaczyli architekci.
Więcej zdjęć i więcej o lotnisku po przerwie. Continue reading „Nowoczesna architektura : Międzynarodowy port lotniczy Kuwejt / Foster + partnerzy”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Projekt SOM Wybrany dla Nabrzeża Nanjing Sustainable Revevelopment

SOM.
MIR rendering Nowoczesne życie miejskie, handel i turystyka są częścią nowych wielorodzinnych planów przebudowy Nanjing.
S Jangcy Przebudowy.
Firma SOM, wybrana przez firmę MCC Real Estate Company z siedzibą w Pekinie, wyobraziła sobie system, który stworzy nowy obszar dzielnic, dzielnic handlowych i korporacyjnych drapaczy chmur, ucieleśniających nową tożsamość w Nanjing i mieszany krajobraz dla swoich mieszkańców.
Dyrektor SOM Douglas Voigt powiedział: Podstawową koncepcją planu SOM dla Nanjing Xiaguan jest nawiązywanie połączeń. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Projekt SOM Wybrany dla Nabrzeża Nanjing Sustainable Revevelopment”

Architektura 21szego wieku : Jak konkurs Chicago Tribune Tower zmieniał architekturę na zawsze

Steve Hall Artykuł został pierwotnie opublikowany na blogu Chicago Biennale Architektury, największej platformy współczesnej architektury w Ameryce Północnej.
Biennale 2017, zatytułowane Make New History , będzie bezpłatne i otwarte dla publiczności między 16 września 2017 r.
A 6 stycznia 2018 r.
Tribune Tower od prawie stu lat stoi w sercu dziedzictwa kulturowego Chicago.
Podobnie jak iglica świeckiej katedry, nadal symbolizuje powstanie. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Jak konkurs Chicago Tribune Tower zmieniał architekturę na zawsze”