Styk plyt prefabrykowanych, poza omówionymi problemami zabezpieczenia przeciwwilgociowego, stwarza przez wypelnienie styku betonem niebezpieczenstwo powstania mostka termicznego

Styk płyt prefabrykowanych, poza omówionymi problemami zabezpieczenia przeciwwilgociowego, stwarza przez wypełnienie styku betonem niebezpieczeństwo powstania mostka termicznego. Jeżeli ściana zewnętrzna jest jednomateriałowa, to wystarczającym zabezpieczeniem przed zbytnim obniżeniem temperatury na ścianie wewnętrznej styku jest odpowiednie zmniejszenie ilości betonu zwykłego wcinającego się w płyty ścienne, tak jak to ma np. miejsce w systemie Szczecin” lub CNllEP- żiliszcza. W większości jednak przypadków, nawet przy ścianach jednowarstwowych, staje się koniecznością wprowadzenie do styku izolacji bardziej efektywnej (np. styropian), szczególnie wtedy, gdy objętość betonu zwykłego jest znaczna lub gdy z uwagi na dobre własności izolacyjne ściany jej grubość jest mała. W ścianach trój warstwowych pominięcie ocieplenia styku jest niemożliwe, można je wykonać jedynie w różny sposób. Izolacja złącza może być wstawiana albo wklejana w złącze w jednevjpłaszczyźnie z izolacją ściany lub względem niej przesunięta. Izolację złącza można też, dla uproszczenia operacji w trakcie montażu, potraktować jako bezpośrednie przedłużenie izolacji płyty i, godząc się na IDlDl- malny mostek termiczny w samym styku, połączyć bezpośrednio z płytą, jak np. w systemach Tracoba 1 bis lub w W-70 SGŁ. [więcej w: kolektory słoneczne cena, zaprawa gliniana, ogrodzenia z pustaka łupanego ]

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne cena ogrodzenia z pustaka łupanego zaprawa gliniana