Sciana wewnetrzna jest zestawiona z elementami sciany zewnetrznej, co nie wplywa na ksztalt styku

Ściana wewnętrzna jest zestawiona z elementami ściany zewnętrznej, co nie wpływa na kształt styku. Często, dla lepszego połączenia stykających się ścian, następuje częściowe wycięcie betonu komórkowego ściany zewnętrznej i wprowadzenie w to miejsce zaprawy. Jeżeli wycięcie to jest głębokie, konieczne się staje dla zapewnienia wymaganej izolacyjności termicznej w węźle wprowadzenie do złącza dodatkowej warstwy bardziej efektywnej izolacji (np. styropianu, wełny mineralnej itp. ). Dla innych materiałów ściany zasady konstruowania styku pionowego wypełnionego są w zasadzie analogiczne, przy czym uwzględnić trzeba warunki technologiczne wykonania i montażu. Poziome złącza wypełnione uszczelniane są najczęściej kitem. Obecnie unika się dociskania kitu wprost do zaprawy, ograniczając zasięg zaprawy wkładką ze spienionego tworzywa sztucznego, co jest wygodne ze względu na łatwiejsze wykonanie oraz pozwala na dobre uszczelnienie złącza. W przypadku ścian osłonowych (np. z betonów komórkowych), dla zapewnienia swobody odkształcania złącza, często nie jest ono wypełniane zaprawą. [przypisy: kolektory słoneczne cena, silka czy porotherm, strefa przemarzania gruntu ]

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne cena silka czy porotherm strefa przemarzania gruntu