Regeneracja katalizatora

Regeneracja katalizatora polega na przepuszczaniu odpowiedniej ilości powietrza zmieszanego z pewnymi gazami lub z parą w celu spalenia węgla,który wydzielił się na katalizatorze podczas reakcji; proces spalania prowadzimy w temperaturze poniżej 900°C. Okres jednego cyklu jest krótki, wynosi bowiem około jednej godziny. Zaletą procesu katalitycznego w stosunku do procesu czysto termicznego krakowania jest znacznie większa ogólna wydajność odpowiednich olefin oraz znacznie większa szybkość reakcji. W ten sposób przez zastosowanie różnych metod można otrzymać z frakcji ropy naftowej duże ilości różnorodnych olefin. Istnieją również inne procesy, jak alkilowanie, izomeryzacja itp. , lecz nie posiadają one większego znaczenia dla przemysłu kauczuków syntetycznych oraz tworzyw sztucznych. Należy jednak pamiętać o tym, że dotychczas zwracano uwagę przede wszystkim na to, aby z materiałów tych wyprodukować jak największe ilości benzyny. W ciągu ostatnich dwudziestu lat ilość benzyny otrzymywanej z danej ilości surowej ropy naftowej zwiększyła się dwukrotnie. [patrz też: magnesy ferrytowe , olx bolesławiec , mrówka skwierzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: magnesy ferrytowe mrówka skwierzyna olx bolesławiec