Oznaczenie zawartosci bitumu w nawierzchni

W czasie wlewania siarczku należy wirówkę zatrzymać. Przy próbkach nawierzchni trudno ekstrahujących się należy po przepuszczeniu 500 -7- 600 cm- siarczku zdjąć czaszę z wirówki, otworzyć i umieszczoną w czaszy próbkę przemieszać. Ekstrakcję asfaltu uważać należy za ukończoną, gdy wypływający z wirówki siarczek węgla nabiera barwy jaśniejszej i staje się przezroczysty. Wykonanie badania. Próbkę nawierzchni o ciężarze około 1 kg rozdrabnia się po uprzednim lekkim podgrzaniu masy, waży się z dokładnością 0,1 g, umieszcza się w wirówce Reevea i ekstrahuje siarczkiem węgla w sposób poprzednio podany. Do całkowitej ekstrakcji użyć należy 800 -7- 1000 m3 siarczku węgla. Wypływający z wirówki siarczek węgla zbiera się do obszernego naczynia. [więcej w: maty kapilarne, olx zgierz, mrówka stalowa wola godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: maty kapilarne mrówka stalowa wola godziny otwarcia olx zgierz