Otrzymane olefiny

Zagadnienie odwodorniania gazowych parafin na odpowiednie olefiny jest podstawowym problemem w przemyśle naftowym. Zagadnienie przemiany gazowych olefin w ciekłe paliwo, które można stosować do •napędzania motorów, w ostatnich latach zostało rozwiązane na skalę techniczną przez zastosowanie procesów katalitycznych oraz czysto termicznych. Istnieją więc możliwości wykorzystania wszystkich gazowych parafin z wyjątkiem metanu. Olbrzymie ilości tych gazów możemy otrzymywać z gazu ziemnego, gazolmy, gazów towarzyszących ropie naftowej, z gazów powstających podczas krakowania oraz z gazu koksowniczego. Na drodze katalitycznego odwodorniania otrzymuje się Odpowiednie olefiny z etanu, propanu, n-butanu oraz izobutanu. Proces polega na przepuszczaniu przegrzanych gazów nad odpowiednim katalizatorem. Uchodzące gazy zawierają olefiny i wodór oprócz nieprzereagowanych pierwotnych węglowodorów parafinowych. Otrzymane olefiny. poddaje się polimeryzacji lub używa się je do procesu alkilowania. Nieprzereagowane parafiny po oddzieleniu wodoru są zawracane do procesu. Aparatura składa się z pieca, półek z katalizatorem oraz urządzenia do oddzielania wodoru. Automatyczne aparaty kontrolne regulują przepływ węglowodorów parafinowych: gazy kieruje się najpierw do podgrzewacza, a następnie do pierwszej baterii reaktorów; gdy w pierwszej baterii reaktorów katalizator poddaje się regeneracji, gazy przepływają przez drugą baterię. [przypisy: kocioł z zamkniętą komorą spalania , mrówka stalowa wola gazetka , mieszanina cementu piasku wody i kruszywa ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł z zamkniętą komorą spalania mieszanina cementu piasku wody i kruszywa mrówka stalowa wola gazetka