Obecnie za granica koszty otrzymania benzyny z ropy naftowej sa czterokrotnie nizsze od kosztów produkcji benzyny z wegla

Od czasu odkrycia źródeł ropy naftowej w r. 1859 ceniono ją przede wszystkim ze względu na zawartość w niej nafty, którą zastosowano do oświetlenia. Wszystkie niskowrzące frakcje ropy naftowej traktowano jako niebezpieczne i kłopotliwe i po prostu wyrzucano. Podobny los spotkał frakcje wysokowrzące. Wynalezienie silników spalinowych zmieniło całkowicie sytuację i usunęło naftę na drugie miejsce. Niegdyś kłopotliwy składnik ropy naftowej ze względu na jego zalety i niską cenę stał się nagle bardzo poszukiwanym materiałem. Obecnie za granicą koszty otrzymania benzyny z ropy naftowej są czterokrotnie niższe od kosztów produkcji benzyny z węgla. Szybki rozwój transportu motorowego spowodował, że dawne metody przerobu ropy naftowej nie były w stanie pokryć zapotrzebowania na benzynę. Bezpośrednia destylacja była procesem mało wydajnym i nie ekonomicznym. Pierwszym krokiem na drodze do unowocześnienia metod produkcji było odkrycie w r. 1912 przez Burtona procesu krakowania. Odkrycie to ma nie tylko epokowe znaczenie dla przemysłu motorowego; było ono również początkiem procesów syntetycznych opartych na ropie naftowej. Od tego czasu rozwój przemysłu naftowego idzie naprzód w szybkim tempie. Obok procesu krakowania rozwinięto szereg nowych metod przerobu ropy naftowej o dużej wydajności benzyny, jak uwodornianie, metody katalityczne itp. W miarę wprowadzania ulepszeń ilość odpadków malała, ilość zaś produktów ubocznych wzrastała. Roczna ilość ubocznych produktów z przerobu ropy naftowej wynosi obecnie ponad 2 000 000 ton. Skład ropy naftowej. [patrz też: magnesy ferrytowe , olx bolesławiec , mrówka skwierzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: magnesy ferrytowe mrówka skwierzyna olx bolesławiec