NAWIERZCHNIE BETONOWE ORAZ INNE NAWIERZCHNIE O SPOIWIE CEMENTOWYM

NAWIERZCHNIE BETONOWE ORAZ INNE NAWIERZCHNIE O SPOIWIE CEMENTOWYM .
Nawierzchnie betonowe Nawierzchnie betonowe są to monolityczne nawierzchnie wykonane z masy betonowej dowożonej lub przygotowanej na miejscu robót, a następnie zagęszczonej po ułożeniu na drodze. Budowa nawierzchni betonowych w Polsce wyprzedziła budowę nawierzchni bitumicznych. W okresie międzywojennym- polska technika drogowa Opanowała całkowicie zarówno podstawy teoretyczne, jak też i technologię produkcji mas betonowych i ich kontrolę oraz technologię wykonania nawierzchni betonowych monolitycznych. Wykonane zostały dziesiątki kilometrów, które są eksploatowane do chwili obecnej z dobrym wynikiem. W okresie powojennym wiele większych tras drogowych również zostało zaopatrzonych w nawierzchnie betonowe, jednakże w latach ostatnich ich budowa została znacznie ograniczona. Tłumaczyć to należy, tak jak i w innych krajach, wzmagającą się konkurencją ze strony nawierzchni bitumicznych oraz trudnościami w uzyskaniu cementu do ich budowy. [hasła pokrewne: kocioł z zamkniętą komorą spalania, mrówka stalowa wola gazetka, mrówka skwierzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł z zamkniętą komorą spalania mrówka skwierzyna mrówka stalowa wola gazetka