Napiecie sprezyny

Napięcie sprężyny zapewnia wystarczające naprężenie taśmy hamulcowej w ciągu okresu czasu, w którym kosz znajduje się w najwyższym położeniu. W ten sposób zatrzymanie kosza następuje automatycznie. W celu opuszczenia kosza należy dźwignię obrócić w kierunku kosza zasypowego na tyle, aby nastąpiło tylko obluzowanie taśmy hamulcowej, lecz aby sprzęgła cierne pozostały nie sprzęgnięte. Wtedy kosz pod wpływem ciężaru własnego zacznie opuszczać się. Kosz zasypowy zaopatrzony jest w dwie osie, przymocowane do jego dna, z dwoma kółkami na każdej z nich. Na kółkach tych kosz posuwa się po wygiętych prowadnicach wykonanych z korytek, przy czym dolne kółka toczą się po zewnętrznych górnych półkach korytek, kółka zaś górne po wewnętrznych dolnych półkach korytek. Dzięki temu kosz dosięgnąwszy górnego punktu zaczyna się obracać dopóty, dopóki całkowicie nie wyładuje się materiał, Do podnoszenia kosza służą dwie liny, których końce są przymocowane do dwóch małych bębnów górnego mechanizmu wyciągowego. [podobne: waga pręta fi 6, allegro spawarki, magnesy ferrytowe ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro spawarki magnesy ferrytowe waga pręta fi 6