Kolo lancuchowe górnego walu napedowego

Na wystającym końcu wału silnika elektrycznego osadzone jest spoczynkowo przy użyciu wpustki koło zębate, zazębione z kołem zębatym, osadzonym na pierwszym wale pośredniczącym. Na drugim wale pośredniczącym umocowane jest spoczynkowo przy użyciu wpustki koło łańcuchowe, z którego ruch obrotowy przenoszony jest łańcuchem na koło łańcuchowe, osadzone na górnym wale napędowym urządzenia do podnoszenia. Koło łańcuchowe górnego wału napędowego wykonane jest jako jeden odlew w połączeniu ze sprzęgłem ciernym . [przypisy: inhibitor korozji, magnesy ferrytowe, obróbka strumieniowo ścierna ]

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji magnesy ferrytowe obróbka strumieniowo ścierna