Gaz ziemny

Gaz ziemny. Zjawiskiem dosyć częstym w okolicach, w których wydobywa się ropę naftową, jest wydzielanie się gazów, zwanych gazem ziemnym lub naftowym. Głównymi składnikami tych gazów są lekkie węglowodory parafinowe, przede wszyskim metan, etan, propan, butan i izopentan. Jeżeli gaz zawiera duże ilości par węglowodorów ciekłych w normalnych warunkach, mówi się że jest on mokry, jeżeli ich nie zawiera – że jest suchy. Oprócz węglowodorów parafinowych w gazie ziemnym występują w niewielkich ilościach węglowodory nienasycone, C02, azot i hel. Typowy skład gazu ziemnego. Gaz ziemny często występuje również na terenach nie dostarczających ropy naftowej. Olbrzymie ilości gazu ziemnego występują w ZSRR oraz w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat gaz ziemny, podobnie jak i niskowrzące frakcje ropy naftowej, nie był wykorzystywany. Należy się spodziewać, że gaz ziemny stanie się w przyszłości podstawowym surowcem do produkcji kauczuków oraz żywic syntetycznych. W ostatnich latach pewne ilości gazu ziemnego zostały użyte do produkcji benzyny. Duże ilości gazu ziemnego zużywa się do celów oświetleniowych i opałowych; gaz ten rozprowadzany jest do konsumentów za pomocą sieci przewodów gazowych. [przypisy: obróbka strumieniowo ścierna , ile kosztuje studnia głębinowa , olx opoczno ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje studnia głębinowa obróbka strumieniowo ścierna olx opoczno