Dla uzyskania wlasciwej, jakosci uszczelnienia, kit powinien byc starannie docisniety (recznie)

Dla uzyskania właściwej, jakości uszczelnienia, kit powinien być starannie dociśnięty (ręcznie). W tym celu we wnętrzu złącza umieszcza się wkładkę oporową . Niewłaściwe jest stosowanie jako oporu dla kitu zaprawy cementowej. Wkładka oporowa powinna być jednoznacznie usytuowana w złączu, czego nie można uzyskać wciskając ją między równoległe krawędzie styku ani nawet między krawędzie zbieżne chyba że wkładka taka zostanie przed montażem przyklejona do jednej z płyt. O wiele lepsze jest rozwiązanie w którym wkładka graniczy z szerokim, łatwym do wypełnienia zaprawą kanałem. Właściwe usytuowanie wkładki oporowej uzyskać można wykonując lokalne poszerzenie styku lub jeszcze lepiej, wykonując specjalną krawędź oporową. Wkładka oporowa wykonana może być w postaci wałka elastycznego, np. ze spienionego PCW, lub też jako taśma elastyczna ż tworzywa sztucznego lub metalu zakładana od przodu, lub, jeszcze lepiej, wsuwana do specjaln ego kanału. Zabezpieczanie kitu od zewnątrz na całej wysokości budynku warstwą zaprawy stosowane jest obecnie na szeroką skalę w ZSRR. W przypadku ścian z betonów kruszywowych w których od strony zewnętrznej umieszczamy warstwę fakturową z betonów zwartych, warstwa ta powinna wchodzić w głąb spoiny, na pełną głębokość uszczelnienia. [hasła pokrewne: blachodachówka gontopodobna, mrówka skwierzyna, allegro drzwi zewnętrzne ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro drzwi zewnętrzne blachodachówka gontopodobna mrówka skwierzyna